Gubbaschacket

Nyhet

Då har pensionärschacket som börjar kl.14.00 tisdagar, dragit igång igen!

Nedan visas resultaten från årets första spel:

Resultat  17:e januari

 1 Ante Bengtzelius    5,5 poäng
2 Rune Arvidsson        5,0
3 Börje Romfält           4,0
4 Bo Andersson        2,5
5 Per-Erik Svantesson 2,0
6 Lars Eklund              2,0
7 Jurgen Struck            0,0

About The Author