Gubbaschack

Okategoriserade
Resultat från 2 veckor
19 jan
1 Rune Arvidsson   4,0 poäng
2 Ante Bengtzelius  3,0
3-4 Bo Andersson    2,5
3-4 Börje Romfält     2,5
5 Lars Eklund           2,0
6 Samler Syrien       1,0
26 jan
1 Rune Arvidsson           6,0 poäng
2 Ante Bengtzelius          4,0
3 Bo Andersson               4,0
4 Börje Romfält               3,0
5 Lars Eklund                  2,0
6 Rolf Johansson            1,0
7 Per-Erik Svantesson    1,0

About The Author