Årsmötet äntligen avklarat!

Nyhet
Under onsdagen 30/9 höll Skara SS sitt Årsmöte och kunde lägga 2019 till handlingarna. Likt många andra klubbar/föreningar har det fått skjutas fram p.g.a. den rådande Pandemin, men nu genomfördes mötet med 8 stycken närvarande.
Efter revisorernas berättelse samt styrelsens redovisning av verksamheten beviljades densamma ansvarsfrihet enhälligt för det gångna året 2019 och det konstaterades att ekonomin är stabil och verksamheten bedrivs med junior-, senior- och pensionärsverksamhet. Årets tävlingsframgång stod A-laget för då de segrade i Division I och i ett spännande kval mot Örgryte föll på målsnöret om en plats upp till Superettan. Detta trots att stormästaren från Norge kallades in, Rune Djurhus.
Inför kommande säsong som blir klart kortare än vänligt valdes en styrelse och det är väldigt positivt att föreningen lyckats få in tre nya engagerade namn i styrelsen. Robin Lundqvist, Lidköping, valdes in som Ledamot i styrelsen och kommer även bli ett tillskott för lagen i Distriktsserien, till en början. Som nya suppleanter i styrelsen valdes de båda schack föräldrarna, Ulrika Norberg och Daniel Westin, in och Skara SS hälsar de tre nya namnen varmt Välkomna till styrelsearbetet framöver. Första mötet där vi kommer konstituera oss och planera Västgöta Open bl.a. blir 26/10 kl.18.00 i klubblokalen. 
Övriga val till kommande styrelse utföll enligt följande: Ordförande Fredrik Kjellqvist 1år, ledamöter 2år Lars-Göran Eklund och Patrik Ragnar. Hans Friberg har ett år kvar som ledamot.

Efter avslutad kongress bjöds de närvarande på
smörgåstårta och lite fritt blixtspel!!

About The Author