Övriga uppdragshållare

Övriga uppdrag i föreningen:

Revisorer: Rickard Dahlström och Niclas Cederqvist
Revisorsuppleant: Erik Jacobson
Informationsansvarig: Lars Eklund
Sponsoransvarig: Lars-Göran Eklund
Turneringsledare: Lars-Göran Eklund
ELO/Ratingansvarig: Fredrik Kjellqvist
Valberedning: Ante Bengtzelius och Jonathan Hansen
Hemsida: Lars-Göran Eklund, Rickard Dahlström och Fredrik Kjellqvist

Lokalansvarig: Patrik Ragnar